Category «Fără categorie»

Svetlana Reabţeva. Despre unele trăsături specifice ale giuvaergeriei bizantine din secolele VI–VII

Perioada secolelor VI–VII se caracterizează printr-o cantitate mare de descoperiri de podoabe bizantine, multe dintre care au fost realizate din aur. Apariţia pieselor bizantine în mediul barbar în Europa Centrală şi de Est reflectă atât ambiţiile imperiale bizantine, cât şi răspândirea ideilor creştine. Cu toată diversitatea garniturii de podoabe, piesele din această perioadă prezintă o …

Serghei Kurceatov. Mormântul unui „katafractariu” de lângă satul Ursoaia din interfluviul Nistru-Prut

În lucrare este analizată o înmormântare tumulară sarmatică, descoperită în anul 1983 în microzona s. Ursoaia, r-nul Căuşeni, adică în partea de sud a interfluviului Nistru-Prut. Prezenţa în complexul funerar a câtorva „solzi” întregi şi fragmentari provenind din structura unei armuri placate, a unor piese fragmentare de harnaşament şi resturi de oase de cal sugerează …

Vasile Haheu, Dumitru Bratco. Similitudini în credinţele traco-dacilor şi religia creştină. Rolul vinului

Către începuturile erei noi în regiune sunt cunoscute mai multe religii, dintre care principalele erau credinţele păgâne (locale şi alogene) şi creştinismul. Un timp mai îndelungat acestea coexistă, perioadă în care anumite elemente ale credinţelor păgâne locale rămân în religia creştină, devenind proprii acesteia. Situaţia s-a datorat atât faptului că a fost o dorinţă a …

Vasile Haheu. Siturile de habitat ale tracilor septentrionali (cetăţi, aşezări deschise). Structuri spaţial-temporale

În prezent pentru arealul tracilor septentrionali sunt cunoscute în jur de 750 de obiective cu caracter de habitat: aşezări fortificate (118/16%) şi aşezări deschise (632/84%). Geografic, spaţiul desemnat se încadrează între lunca Nistrului la est şi ver­sanţii Carpaţilor Răsăriteni la vest, iar de la Câmpia Dunării la sud până la Podişul Sucevei la nord. Dislocarea …

Natalia Mateevici, Tatiana Samoilova. Un lot de ştampile rare de amfore greceşti de la Tyras

În articol sunt prezentate 11 ştampile de amfore greceşti, descoperite în timpul campaniilor arheologice de la Tyras din 1998-2008. Toate piesele se încadrează în categoria ştampilelor rare, care aparţin unor centre (6 polisuri greceşti), ce îşi marcau ocazional amforele comerciale. Printre ele se numără şi două ştampile extrem de rare, una ce aparţine unei amfore …