Natalia Mateevici, Tatiana Samoilova. Un lot de ştampile rare de amfore greceşti de la Tyras

În articol sunt prezentate 11 ştampile de amfore greceşti, descoperite în timpul campaniilor arheologice de la Tyras din 1998-2008. Toate piesele se încadrează în categoria ştampilelor rare, care aparţin unor centre (6 polisuri greceşti), ce îşi marcau ocazional amforele comerciale. Printre ele se numără şi două ştampile extrem de rare, una ce aparţine unei amfore de Samos, alta – de la o amforă de Creta. Ambele sunt unicate pentru zona nord-vest pontică. Încadrarea cronologică a acestui mic, dar important lot de ştampile de amfore de la Tyras este între cel de al doilea sfert al sec. IV – a doua jumătate a sec. II a.Chr.

Cuvinte cheie: ştampile, amfore, comerţ, monede, producător, magistrat.

Revista Arheologică, serie nouă, vol. XI, nr. 1-2, 2015, p. 82-88