Oleg Leviţki, Ghenadie Sîrbu, Livia Sîrbu. Aşezarea hallstattiană timpurie Chişinău. Consideraţii privind stadiul actual şi priorităţile cercetării culturii Chişinău-Corlăteni (sec. XII–X a.Chr.)

Studiul propune o prezentare succintă a complexelor cercetate şi a materialelor arheologice provenite din aşezarea hall­stattiană timpurie de la Chişinău, examinarea cărora a permis stabilirea parametrilor definitorii ai monumentelor hallstattiene timpurii din interfluviul Nistru-Prut. Similitudinea complexelor ceramice a acestora cu a celor din siturile de tip Corlăteni din regiunea de la vest de Prut constituie argumentul principal pentru identificarea culturii Hallstattului canelat din spaţiul carpato-nistrean – Chişinău-Corlăteni. În continuare, este expus rezumativ istoricul cercetării şi stadiul actual de elucidare a caracteristicilor componentelor principale ale acestei culturi, insistându-se îndeosebi asupra realizărilor în studierea problema­ticii perioadei timpurii a epocii hallstattiene din regiunea carpato-nistreană, în general. În partea finală a studiului, pornind de la deficienţele care mai persistă în cunoaşterea culturii Chişinău-Corlăteni, sunt enunţate anumite priorităţi care se impun în investigaţiile din acest domeniu, de importanţă majoră fiind considerate cele ce ţin de geneza, evoluţia şi destinul comunităţilor culturii discutate.

Cuvinte cheie: hallstatt timpuriu, cultura Chişinău-Corlăteni, spaţiul carpato-nistrean, aşezare, stadiul actual, perspective.

Revista Arheologică, serie nouă, vol. XI, nr. 1-2, 2015, p. 47-67