Volume XIII, nr. 1-2 / Volumul XIII, nr. 1-2 / Tom XIII, nr. 1-2, 2017

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES Николай Анисюткин (Санкт-Петербург). Новые данные о первоначальном заселении Восточно-Европейской равнины в раннем палеолите (pp. 6-15) Сергей Коваленко (Кишинэу), Алиса Ларионова (Санкт-Петербург). Кремневые и обсидиановые икролиты из нижних культурных слоев стоянки позднего палеолита Косэуць (pp. 16-21) Иван Радомский (Киев). Генезис кремневой индустрии Триполья В/І в Среднем …

Volume XII, No. 1-2 / Volumul XII, nr. 1-2 / Том XII, №. 1-2 / 2016

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES Николай Анисюткин (Санкт-Петербург). Дубоссарский раннепалеолитический комплекс на территории Приднестровья (pp. 6-19) Дмитрий Черновол (Киев). Поселение трипольской культуры Бернашевка I  (pp. 20-36) Regina Anna Uhl (Berlin). Textile im IV Jt. v.Chr. und Nachweise für Gewebe aus Petreni in der Moldaurepublik  (pp. 37-43) Eugen Ușurelu (Chișinău). Vârfurile de lance …

Volume XI, No. 1-2 / Volumul XI, nr. 1-2 / Том XI, №. 1-2 / 2015

VOLUMUL INTEGRAL STUDII Regina Anna Uhl (Berlin). Die Cucuteni C-Keramik: Forschungsgeschichtliche Aspekte und Perspektiven (pp. 6-20) Victoria Surdu (Chişinău). Cultura Iamnaia în spaţiul carpato-nistrean: probleme şi perspective (pp.21-26) Игорь Бруяко, Дмитрий Киосак, Юрий Черниенко (Одесса). О некоторых типах украшений эпохи средней – поздней бронзы юга Восточной Европы (pp. 27-46) Oleg Leviţki, Ghenadie Sîrbu, Livia Sîrbu (Chişinău). Aşezarea hallstattiană timpurie Chişinău. …

Angela Simalcsik, Vasilica-Monica Groza. Necropola medievală de la Lozova. Campania arheologică 2014. Raport antropologic

Eşantionul osteologic uman la care ne referim a fost deshumat în 2014 din situl medieval Lozova–La hotar cu Vornicenii (raionul Străşeni, Republica Moldova). Au fost dezvelite sistematic 25 de complexe funerare, în care s-au descoperit 26 schelete umane (nouă masculine, opt feminine şi nouă cu sexul indeterminabil). Defuncţii erau înhumaţi potrivit ritualului tradiţional creştin – …

Ludmila Bacumenco-Pîrnău, Luminiţa Bejenaru. Alimentaţia din Moldova secolelor XIV-XVIII: considerații bio-arheologice

Lucrarea de faţă reprezintă o introducere la o propunere de cercetare complexă a problemei reconstituirii alimentaţiei şi a accesului la resursele de hrană a comunităţilor umane din spaţiul de la est de Carpaţi în secolele XIV-XVIII. Abordarea bio-arheologică propusă are un caracter interdisciplinar, întrucât datele oferite de cercetările arheologice, arheozoologice, arheobotanice, paleoantropologice, colaţionate cu informaţiile …