Serghei Kurceatov. Mormântul unui „katafractariu” de lângă satul Ursoaia din interfluviul Nistru-Prut

În lucrare este analizată o înmormântare tumulară sarmatică, descoperită în anul 1983 în microzona s. Ursoaia, r-nul Căuşeni, adică în partea de sud a interfluviului Nistru-Prut. Prezenţa în complexul funerar a câtorva „solzi” întregi şi fragmentari provenind din structura unei armuri placate, a unor piese fragmentare de harnaşament şi resturi de oase de cal sugerează că sub acest tumul a fost îngropat un războinic sarmat echipat în armură – un aşa-numit katafraktariu(?).

Cuvinte cheie: perioada sarmatică, tumul, spaţiul nord-vest pontic, ostaş în echipament militar greu, plăci de armură.

Revista Arheologică, serie nouă, vol. XI, nr. 1-2, 2015, p. 108-116