Silviu Oţa, Liana Oţa, Gheorghe Niculescu. Câteva precizări despre atelierul nr. 3 din cetatea de la Cladova (com. Păuliş, jud. Arad)

Cetatea Cladova, situată la est de gura de vărsare a pârâului Cladova în râul Mureş, este amplasată în vârful unui deal. Ea utilizează o mai veche fortificaţie dacică, din lemn şi pământ. În interiorul său, au fost descoperite mai multe ateliere medievale, o biserică din piatră şi două necropole suprapuse. Datarea atelierului nr. 3, aflat la nord de biserică, s-a realizat prin ceramică, un inel de argint şi o monedă emisă în timpul lui Bernhard al II-lea de Carinthia (1202-1254). Inventarul metalic (din cupru, bronz, fier şi argint), precum şi artefacte tipice portului feminin şi torsului (mărgele, verigă de păr, fusaiolă), sugerează că este vorba de o locuinţă-atelier, foarte probabil utilizată nu doar de meşter, ci şi de o persoană de sex feminin. Deşi este evident că măcar unii meşteri din cetate recuperau sau achiziţionau piese distruse sau vechi, scoase din uz, este interesant că după părăsirea acestui atelier, nimeni nu a mai revenit să adune metalul rămas pe loc. Foarte probabil, cetatea a rămas o perioadă nelocuită, iar cei care au revenit au făcut-o după destul de multă vreme. Cel mai probabil cei ce rezidau în atelier nu au mai revenit niciodată, din diverse motive care pot fi cel mult bănuite şi datorate foarte probabil invaziei tătare din anii 1240-1241.

Cuvinte cheie: atelier, cetate, arme, ustensile, podoabe, monedă.

Revista Arheologică, serie nouă, vol. XI, nr. 1-2, 2015, p. 123-142