Vitalii Rud’. Rezultatele cercetărilor de teren din aşezarea tripoliană Het’manivka I (din dreapta cursului de mijloc al Bugului de Sud)

În articol se publică materiale ale cercetărilor arheologice din anul 2014 la aşezarea tripoliană Het’manivka I, amplasată în bazinul din dreapta cursului de mijloc al Bugului de Sud. Au fost cercetate parţial două complexe cu detalii de interior deosebite (o platformă de lut şi bolta unui cuptor). S-a recuperat o colecţie nu prea mare ce include unelte de piatră şi silex, precum şi material ceramic. Aşezarea este atribuită celei de-a doua jumătăţi a etapei BII a culturii Tripolie. Eventual, ea reprezintă una dintre verigile incipiente ale grupului local Chechel’nyk.

Cuvinte cheie: cursul de mijloc al Bugului de Sud, cultura Tripolie, Het’manivka I, complexe, platformă de lut, bolta cuptorului, unelte, ceramică, etapa BII, grupul Chechel’nik.

Revista Arheologică, serie nouă, vol. XI, nr. 1-2, 2015, p. 154-162