Volume XV, nr. 1 / Volumul XV, nr. 1 / Tom XV, nr. 1, 2019

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS
STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

Ana Ignat, Victor Sava (Arad). Late Bronze Age funerary practices in the Lower Mureș Basin
(pp 5-20)

Vasile Haheu (Chișinău). Structurile de habitat ale geţilor timpurii din spaţiul carpato-nistrean (mijlocul sec. VII – sec. V a.Chr.) în contextul peisajului cultural arheologic (cu privire la originea culturii getice) (pp 21-33)

Мария Очир-Горяева (Казань). Конские уздечные наборы Северного Причерноморья
(pp 34-46)

Александр Назаров, Сергей Скорый (Киев). Скифские катакомбы в междуречье Роси и Тясмина (pp 47-64)

MATERIALE ŞI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

Михаил Видейко, Наталия Бурдо, Евгений Слесарев, Мария Видейко (Киев). Новые исследования эпонимного памятника трипольской культуры (pp 65-76)

Светлана Андрух, Геннадий Тощев (Запорожье). Курган 5 (96) могильника «Солоха»
(pp 77-84)

George Dan Hânceanu (Roman). O aplică scitică de tolbă din corn descoperită în așezarea
de la Roșiori – Dulcești (jud. Neamț) (pp 85-93)

Александр Могилов (Киев). Зеркала из Светловодского могильника (pp 94-102)

Денис Бондаренко (Парутино), Михаил Иващенко (Саратов),
Виталий Синика (Тирасполь). Находки амфорных клейм эллинистического времени
из округи Ольвии (pp 103-109)

DISCUŢII – ДИСКУССИИ – DISCUSSIONS

Дмитрий Тетеря, Валентина Билоусько (Переяслав-Хмельницкий). Два сакральных артефакта трипольской культуры из коллекции Викентия Хвойки (pp 110-115)

Victoria Surdu (Chişinău). Double and collective graves of the Iamnaia culture from the Prut-Dniester space (pp 116-131)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

Татьяна Гошко (Киев). Изучение технологии изготовления расписной керамики с поселения Триполье (pp 132-139)

Дарья Родионова, Елена Кагакина (Кемерово). Антропологический подход к изучению древних культур региона как методологическая основа подготовки музеологов (pp 140-146)

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PARER AND BOOK REVIEW

Н.П. Тельнов, И.А. Четвериков, В.С. Синика, Скифский могильник III-II вв. до н.э. у с. Глиное, Tipografia Centrală, 2016, 1096 p., 64 fig. color şi alb-negru, LXXXV pl. color şi alb-negru, ISBN 978-9975-4486-1-1//ISBN 978-9975-3148-1-7 (Aleksey A. Romanchuk, Chişinău) (pp 147-153)

Aurora Pețan, Sarmizegetusa Regia 1. Redescoperirea cetății, Editura Dacica, Alun, 2018, 600 pagini, 33 planșe color, ISBN 978-606-8538-00-6 (Sever-Petru Boţan, Iaşi) (pp 154-155)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ – НАУЧНАЯ ХРОНИКА – SCIENTIFIC LIFE

Lansare de carte: Aurora Pețan, Sarmizegetusa Regia. 1. Redescoperirea cetății. Alun: Dacica, 2018 (Andrei Corobcean, Chişinău) (pp 156)

IN HONOREM

Profesorului Gheorghe Postică la vârsta de 65 de ani (Ludmila Bacumenco-Pîrnău, Larisa Ciobanu, Chişinău) (pp 157-161)

IN MEMORIAM

Леонид Васильевич Субботин (1936-2019) (Сергей Агулников, Кишинэу) (pp 162-164)

Alexandru Szentmiklosi (27 IX 1971 – 12 I 2019) (Ioan Bejinariu, Zalău) (pp 165-167)