Volume XV, nr. 2 / Volumul XV, nr. 2 / Tom XV, nr. 2, 2019

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS
STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

Сергей Коваленко (Кишинэу). Каменное сырье на многослойной палеолитической стоянке Косэуць (источники, первичный отбор и обработка, предназначение) (pp 5-13)

Dmytro Kiosak (Odessa). Attack and defence? New evidence for “Trypillia-Steppe” interaction in the valley of the Southern Bug River (Central Ukraine) (pp 14-28)

Илья Палагута (Санкт-Петербург). О методах исследования керамических комплексов и принципах локально-хронологического деления Триполья BI – Кукутень А (pp 29-40)

Анастасия Корохина (Киев). Керамика бондарихинской культуры: подход к морфологическому анализу (pp 41-52)

Виктория Котенко, Денис Гречко (Киев). Керамический импорт Херсонеса Таврического в восточноевропейской лесостепи (pp 53-67)

Светлана Рябцева† (Кишинэу). Клады Войнешть (Румыния) и Черемно (Польша) и некоторые специфические черты ювелирного убора населения Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы в XIII – начале XIVвв. (pp 68-80)

MATERIALE ŞI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

Sergiu Bodean (Chişinău). Plastica antropomorfă din așezarea Cucuteni A-B Peticeni V (pp 81-85)

Oleg Leviţki, Livia Sîrbu, Ghenadie Sîrbu (Chişinău). Investigaţiile arheologice de la periferia sud-estică a promontoriului Trinca-Izvorul lui Luca din anul 2000 (pp 86-99)

Денис Масюта (Одесса). Псевдородосские амфоры из Тиры (ІІ – первая половина ІІІ вв. н.э.) (pp 100-110)

Vlad Vornic, Ludmila Bacumenco-Pîrnău (Chişinău). Vase de piatră descoperite în situl medieval de la Costești-Gârlea (r-nul Ialoveni) (pp 111-119)

DISCUŢII – ДИСКУССИИ – DISCUSSIONS

Николай Анисюткин (Санкт-Петербург). Дуруиторский вариант тайякского технокомплекса на территории Восточной Европы (pp 120-133)

Alexandru Levinschi, Serghei Covalenco, Vitalie Burlacu (Chişinău). Geocronologia stațiunii stratificate din paleoliticul superior Cosăuți și unele paradoxuri în cercetarea ei (pp 134-143)

Sergei Kurchatov (Chişinău). Astragal with rune-like signs from Rudi. The problem of interpretation (pp 144-150)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

Roman Croitor (Aix-en-Provence), Ghenadie Sîrbu (Chişinău). Animal remains from the Late Eneolithic settlement of Gordineşti II-Stînca goală (Edineț district). Part 2 (pp 151-156)

Арсен Арутюнян (Ереван), Сержиу Матвеев (Кишинэу). Армянские эпиграфические источники Измаила (Украина): новые находки (pp 157-167)

Mariana Gugeanu (Iaşi). Conservare-restaurare și investigații Brâu liturgic provenit din cripta mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, Mănăstirea Căpriana (pp 168-175)

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PARER AND BOOK REVIEW

Ștefan Honcu. Ceramica romană de bucătărie din Dobrogea (secolele I-III p.Chr.)Constanța, Editura Dobrogea, 2017, 228 de pagini, plus 33 de planșe. ISBN 978-606-565-135-7 (Larisa Ciobanu, Chişinău) (pp 176-181)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ – НАУЧНАЯ ХРОНИКА – SCIENTIFIC LIFE

Masa rotundă „65 de ani de la nașterea arheologului Victor Sorochin și 60 ani de la nașterea arheologului Anatol Gorodenco” (Natalia Paşenciuc, Chişinău) (pp 182-183)

Profesorul Michael Meyer Doctor Honoris Cauza al Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” (Octavian Munteanu, Chişinău) (pp 184-186)

IN HONOREM

Profesorul Ion Niculiţă, conducător de şantiere arheologice (la cea de-a 80-a aniversare) (Aurel Zanoci, Chişinău) (pp 187-189)

К юбилею Сергея Анатольевича Скорого (Александр Могилов, Киев) (pp 190-191)

IN MEMORIAM

Petre I. Roman (1935-2019) (Oleg Leviţki, Chişinău) (pp 192-193)

Памяти Светланы Станиславовны Рябцевой (Николай Тельнов, Кишинэу) (pp 194-196)