Volume XIX, nr. 1 / Volumul XIX, nr. 1 / Tom XIX, nr. 1, 2023

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS
STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

Hülya Çalışkan Akgül (Trabzon), Valery Manko (Kyev), Didem Turan (Trabzon),
Guram Chkhatarashvili (Batumi), Sinan Kılıç (Van)
New Epipalaeolithic sites in the southeastern Black Sea area and a question about the marine network of lunates with bipolar retouched arcs makers (pp 5-29)

Ilia Palaguta (Sankt-Peterburg)
Cucuteni-Tripollye: ceramic assemblage, periodization, cultural development. Some general reflection (pp 30-45)

Сергей Скорый (Киев)
Бронзовые скипетры скифской эпохи (pp 46-61)

Николай Николаев (Измаил)
Каноб, сын Трасидаманта, ольвиополит (pp 62-68)

MATERIALE ŞI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS


Irina Rusu
(Suceava)
O aşezare de tip Chişinău-Corlăteni din Câmpia Prutului de Mijloc (contribuţii la conturarea peisajului arheologic al satului Romanovca, r-nul Ungheni) (pp 69-86)

Vasyl Orlyk (Kropyvnytsk), Mark Pyzyk (Vienna)
A hoard of Pontic coins from the time of Mithridates VI Eupator from the chora of Olbia (pp 87-99)

Игорь Сапожников, Александр Синельников (Одесса-Киев)
Погребальные памятники второй-третьей четверти IV в. до н.э. у Аджидерской крепости на берегу Днестровского лимана (pp 100-117)

DISCUŢII – ДИСКУССИИ – DISCUSSIONS

Игорь Сапожников (Одесса-Киев)
Курганы и населенные пункты Украины и Молдовы в 1830 году по материалам балканской экспедиции Г. Гуцы-Венелина (pp 118-137)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

Tetiana Goshko, Mikhail Videiko (Kyev)
Research on early medieval weights: Materials and technologies (pp 138-144)

Mariana Gugeanu (Iași)
Restaurare-conservare textilă arheologică liturgică – Omoforul mare. Studiu de caz (pp 145-152)

Mariana Gugeanu, Daniela Sălăjan†, Maria Geba, Lăcrămioara Stratulat (Iași)
Medalioane pictate și galoane textile – componente ale mitrei mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni. Cercetare și restaurare-conservare (pp 153-160)

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PARER AND BOOK REVIEW

V. Sîrbu, C. Schuster (eds.), Necropolele preistorice de la Brăilița, în zona Dunării de Jos. O nouă abordare, Editura Cetatea de Scaun, Editura Istros a Muzeului Brăilei ,,Carol I”, Târgoviște-Brăila, 2022, 591 p., ISBN 978-606-537-598-7/ISBN 978-606-654-493-1
(Vasile Diaconu, Târgu-Neamț) (pp 161-162)

Ion Ursu, Populațiile turanice din spațiul est-carpatic în secolele X-XIV, Editura Pontos, Chișinău, 2022, 390 p., ISBN 978-9975-72-697-9
(Ludmila Bacumenco-Pîrnău, Chișinău/Iași) (pp 163-165)