Volume XVIII, nr. 2 / Volumul XVIII, nr. 2 / Tom XVIII, nr. 2, 2022

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS
STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

Valery Manko (Kiev), Guram Chkhatarashvili (Batumi)
Kvirike: The Early Holocene Site in Western Georgia (pp 5-16)

Kyrylo Gorbenko, Oleksandr Trygub (Mykolaiv)
History of Exploration of Final Bronze Age Fortified Settlement (Hillfort) ‘Dykyi Sad’ (Mykolaiv, Ukraine) (pp 17-34)

Сергей Скорый, Роман Зимовец (Киев), Алексей Орлик (Кропивницкий)
Об «умерщвлении» предметов на тризне скифских курганов (по материалам Орликовой Могилы) (pp 35-46)

Николай Николаев, Лилия Цыганенко (Измаил)
Судебное магическое заклятие из Ольвии с «подписью автора» (pp 47-54)

Людмила Носова, Игорь Бруяко (Одесса)
Римский период в истории археологического памятника у с. Орловка по данным нумизматики (монетные находки 2017-2018 гг.) (pp 55-69)

MATERIALE ŞI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS


Serghei Agulnikov
(Chișinău)
Complexe ale epocii bronzului târziu din situl Căplani I-La Yurt din nord-estul stepei Bugeacului (pp 70-89)

Natalia Mateevici (Chișinău), Nicolaie Alexandru, Robert Constantin,
Mihai Ionescu (Mangalia/Callatis)
Un lot nou de ştampile de amfore greceşti descoperite la Callatis (pp 90-100)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

Roman Croitor (Chișinău/Aix-en-Provence)
Determination of the Paleolithic reindeer sex applying the K-means algorithm to frontal bones with pedicles (pp 101-106)

Lavinia Maria Brândușan, Xenia Pop (Satu Mare)
Studiu interdisciplinar efectuat asupra materialului ceramic şi arheozoologic provenit din situl nr.6 de pe varianta de ocolire a municipiului Satu Mare (pp 107-123)

Nicoleta Vornicu (Iași), Gheorghe Postică, Ludmila Bacumenco-Pîrnău (Chișinău), Cristina Bibire (Iași)
Cercetarea mortarelor descoperite în situl medieval de la Orheiul Vechi prin metode nedestructive (pp 124-139)

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PARER AND BOOK REVIE

Gheorghe Postică, Așezarea medievală timpurie de la Păhărniceni – „Petruca” din Codrii Orheiului, Editura Pontos, Chişinău, 2021, 163 p. ISBN 978-9975-72-602-3
(Ludmila Bacumenco-Pîrnău, Chișinău/Iași) (pp 140-141)