Descrierea procesului de peer review desfășurat de Revistă

Fiecare articol recepționat de colegiul de redacție este înregistrat într-un registru primind un număr de înregistrare. Redactorul șef și secretarul de redacție expediază articolul fără numele autorului dar cu numărul de înregistrare la doi referenți  din baza de date a Institutului Patrimoniului Cultural spre a fi evaluat.

Referenții Revistei  sunt personalități ale vieții științifice sau culturale recunoscute la nivel național și internațional având titlul științific de doctor sau doctor habilitat în specialitate.

Tipul de recenzare desfășurat în cadrul Revistei este cel de double blind peer-review: fiecare articol este recenzat de câte doi referenți care nu cunosc identitatea autorului. Autorii de asemenea nu cunosc  identitatea referenților.

Referenții recenzează fiecare articol conform indicatorilor de calitate și formularul de mai jos:

RECENZIE

la articolul nr. ___  cu titlul (titlul articolului) spre publicare în

„ARCHAEOLOGICAL MAGAZINE”

Nr. Criterii Concluzii / comentarii
1 Actualitatea subiectului, noutatea ştiinţifică şi originalitatea articolului
2. Corespunderea titlului articolului cu conţinutul şi bibliografia
3. Relevanţa rezumatului şi a cuvintelor-cheie
4. Calitatea ştiinţifică a articolului
5. Perfectarea stilistică şi grafică a articolului
6. Metodologia cercetării
7. Completitudinea surselor şi a referinţelor bibliografice
8. Procesarea şi analiza teoretică, implicarea critică, interpretativă a autorului
9. Reflectarea scopului  şi argumentarea concluziilor
10. Recomandări Acceptat

Sau: Acceptat condiţionat (observaţii)

Sau: Respins

11. Recenzent: Nume, prenume

data/semnătura

Recenziile recepționate sunt colectate de Redactorul șef și secretarul de redacție într-un dosar separat pentru fiecare număr al revistei. Conținutul și concluziile  evaluării articolului sunt făcute public în cadrul ședinței colegiului de redacție fără a numi numele referentului.

Colegiul de redacție adoptă decizia prin vot deschis: de a respinge sau accepta un articol spre publicare  în revistă.

Decizia este adoptată conform următoarei proceduri:

  • Dacă ambii referenți recomandă de a accepta spre publicare articolul evaluat, colegiul de redacție adoptă decizia de a admite spre publicare articolul.
  • Dacă cei doi referenții au recomandări diferite (unul acceptă, altul respinge), se oferă articolul spre recenzare la al treilea referent iar recenziile și argumentele referenților sunt dezbătute în cadrul ședinței colegiului de redacție și se adoptă decizia de a recomanda sau respinge articolul prin votul majorității.
  • Dacă ambii referenți resping articolul evaluat, colegiul de redacție adoptă decizia de a respinge articolul.

Autorul articolului respins are dreptul să popună spre publicare alte articole sau o variantă îmbunătățită a articolului respins în numărul următor al revistei.

Articolele acceptate spre publicare sunt incluse în numărul în curs de apariție al revistei.