Volume XIX, nr. 2 / Volumul XIX, nr. 2 / Tom XIX, nr. 2, 2023

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS
STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

Виталий Окатенко (Харьков), Роман Зимовец, Сергей Скорый (Киев)
Уникальные чеканы эпохи скифской архаики из Харьковской области (Лесостепь Левобережной Украины) (pp 5-20)
http://doi.org/10.52603/RA.XIX.2.2023_01

Игорь Бруяко (Одесса)
О чём не сказал или чего не знал Геродот (Hdt., IV, 89, 97-98, 139-141) (pp 21-29)
http://doi.org/10.52603/RA.XIX.2.2023_02

Александр Могилов (Киев)
Погребально-поминальная обрядность Светловодского могильника скифов в Центральной Украине (pp 30-57)
http://doi.org/10.52603/RA.XIX.2.2023_03

Evelina Kravchenko, Olexandra Kozak, Alina Stupаk (Kiev)
Japallah – the Cemetery of the Natives of the Hellenistic Period in the Crimea (pp 58-81)
http://doi.org/10.52603/RA.XIX.2.2023_04

Николай Николаев, Лилия Цыганенко, Наталья Гончарова (Измаил)
Декрет Ольвии в честь Каллиника и денежная реформа (pp 82-90)
http://doi.org/10.52603/RA.XIX.2.2023_05

MATERIALE ŞI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS


Sergiu Popovici
, Vlad Vornic (Chișinău), Ion Ciobanu (Trebujeni)
Tumulul 8 de la Hănăsenii Noi (r-nul Leova, Republica Moldova) (pp 91-104)
http://doi.org/10.52603/RA.XIX.2.2023_06

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

Lăcrămioara Stratulat, Maria Geba, Victor-Emanuel Grecu (Iași)
Cercetarea și restaurarea-conservarea unei coif de origine vikingă. Aspecte relevante (pp 105-111)
http://doi.org/10.52603/RA.XIX.2.2023_07

Maria Geba, Doina Anăstăsoaei, Mariana Gugeanu (Iași)
Fragmente de broderie religioasă datate secolul al XVII-lea, descoperite în cadrul cercetărilor arheologice la Mănăstirea Secu, România (pp 112-120)
http://doi.org/10.52603/RA.XIX.2.2023_08

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PARER AND BOOK REVIEW

Sergiu Musteață (coordonator), Cercetarea și valorificarea patrimoniului arheologic medieval: Materialele Conferinței Științifice Internaționale, 4 noiembrie 2021, Chișinău, Republica Moldova. Omagiu colegului și prietenului Ion Tentiuc la 65 de ani, Chișinău, Editura Pontos, 2022, 214 p., ISBN 978-9975-72-700-6
(Mihai Purici, Iași) (pp 121-123)
http://doi.org/10.52603/RA.XIX.2.2023_09

George Dan Hânceanu, Angela Simalcsik, Robert Daniel Simalcsik, Andrei Baltag, Cimitirul poslușnicilor Episcopiei Romanului din incinta bisericii ortodoxe Sfântul Gheorghe: cercetările arheologice preventive din anii 2019-2020, Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Piatra-Neamț, Editura Constantin Matasă, 2023, 382 p., ISBN 978-606-654-508-2; ISBN 978-973-7777-72-0
(Ludmila Bacumenco-Pîrnău, Chișinău/Iași) (pp 124-125)
http://doi.org/10.52603/RA.XIX.2.2023_10