Serghei Agul’nikov. Complexe funerare din Bronzul Mijlociu în bazinul râului Ialpug

Drept rezultat al investigațiilor expediției arheologice din Bugeac, efectuate în bazinul r. Jalpug în anii 1980-1985, au fost cercetaţi cca 50 de tumuli din epoca bronzului. Din cele 352 de morminte identificate, 29 sunt atribuite purtătorilor culturii Katakombnaia. Ritul funerar și inventarul descoperit are analogii în cultura Katakombnaia, varianta Ingul şi se confirmă de for­mele identice ale complexelor funerare, ceramică și alte categorii de inventar specific etapei tărzii de evoluție a culturii Ingul (sec. XVIII-XVII a.Chr.). În tumulii din bazinul r. Jalpug au fost cercetate și 35 de morminte aparţinând culturii Mnogovalikovaia. Ele sunt reprezentate de morminte principale și secundare în tumuli ridicaţi în eneoliticul tărziu – perioada timpurie a epocii bronzului. Ritul funerar și inventarul culturii Mnogovalikovaia, semnalate în tumulii menționaţi, sunt tipice pentru varianta ei de sud-vest și prezintă un șir de trăsături tradiționale clasice ale acestei culture. Din cele 35 morminte provin 12 vase ceramice și 9 catarame de os. Ultimele reprezintă o categorie de piese expresive, specifice pentru cultura Mnogovalikovaia din această regiune. Evoluția culturii Mnogovalikovaia în spațiul pruto-nistrean ține de începutul sec. XVI – sfărșitul sec. XV a.Chr.

Cuvinte cheie: cultura Katakombnaia, tumul, mormânt, epoca bronzului, vase.

Revista Arheologică, serie nouă, vol. XI, nr. 1-2, 2015, p. 163-175