Valentin Dergaciov. Metodica de corectare a „numărului minimal de indivizi”

Lucrarea este dedicată analizei coraportului dintre indicii “numărul de oase” determinate după specie și „numărul minimal de indivizi”. În baza modelării procesului de arheologizare a resturilor faunistice se evidențiază legitațiile dintre aceste indicii, iar în baza lor – metodica de corectare a „numărului de indivizi”. Metodica include calcularea coeficientului de deviație, cu evidențierea ulterioară a numărului „cuvenit“ și „real“ de indivizi. Metodica propusă deschde posibilități largi în vederea multiplelor reconstrucții social-economice și culturologice.

Cuvinte cheie: arheologie, resturi faunistice, arheozoologie, „numărul minimal de indivizi”, modelare, metoda de corectare.

Revista Arheologică, serie nouă, vol. XI, nr. 1-2, 2015, p. 220-272