Volume XI, No. 1-2 / Volumul XI, nr. 1-2 / Том XI, №. 1-2 / 2015

VOLUMUL INTEGRAL

STUDII

Regina Anna Uhl (Berlin). Die Cucuteni C-Keramik: Forschungsgeschichtliche Aspekte und Perspektiven (pp. 6-20)

Victoria Surdu (Chişinău). Cultura Iamnaia în spaţiul carpato-nistrean: probleme şi perspective (pp.21-26)

Игорь Бруяко, Дмитрий Киосак, Юрий Черниенко (Одесса). О некоторых типах украшений эпохи средней – поздней бронзы юга Восточной Европы (pp. 27-46)

Oleg Leviţki, Ghenadie Sîrbu, Livia Sîrbu (Chişinău). Aşezarea hallstattiană timpurie Chişinău. Consideraţii privind stadiul actual şi priorităţile cercetării

culturii Chişinău-Corlăteni (sec. XII–X a.Chr.) (pp. 47-67)

Aurel Zanoci (Chişinău). Tipologia şi evoluţia zidurilor din piatră ale fortificaţiilor hallstattiene târzii din spaţiul tiso-nistrean (pp. 68-81)

Natalia Mateevici (Chişinău), Tatiana Samoilova (Odesa). Un lot de ştampile rare de amfore greceşti de la Tyras (pp. 82-88)

Vasile Haheu (Chişinău). Siturile de habitat ale tracilor septentrionali (cetăţi, aşezări deschise). Structuri spaţial-temporale (pp. 89-100)

Vasile Haheu, Dumitru Bratco (Chişinău). Similitudini în credinţele geto-dacilor şi religia creştină. Rolul vinului (pp. 101-107)

Сергей Курчатов (Кишинэу). Погребение «катафрактария» у с. Урсоая в Днестровско-Прутском междуречье (pp. 108-116)

Svetlana Reabţeva (Chişinău). Despre unele trăsături specifice ale giuvaergeriei bizantine din secolele VI– VII (pp. 117-122)

Silviu Oţa, Liana Oţa, Gheorghe Niculescu (Bucureşti). Câteva precizări despre atelierul nr. 3 din cetatea de la Cladova (com. Păuliş, jud. Arad) (pp.123-142)

MATERIALE ŞI CERCETĂRI DE TEREN

Сергей Коваленко, Сергей Бодян, Вячеслав Бикбаев (Кишинэу). Кремневые изделия из раскопок раннетрипольского поселения Рогожень I в 2013 г. (pp. 143-153)

Виталий Рудь (Киев). Результаты полевых исследований на трипольском поселении Гэтьманивка І (правобережье Cреднего Побужья) (pp. 154-162)

Сергей Агульников (Кишинэу). Погребальные комплексы Среднего бронзового века в бассейне рeки Ялпуг. (pp.163-175)

Larisa Ciobanu, Lilia Dergaciova (Chişinău). Piese de podoabă din epoca romană târzie provenind din spaţiul pruto-nistrean. (pp. 176-182)

Lilia Dergaciova (Chişinău). Monede medievale moldoveneşti din colecţii particulare din Republica Moldova (IX). (pp. 183-189)

Светлана Рябцева, Лилия Дергачева (Кишинэу). К вопросу о функциональной принадлежности серии средневековых нашивок и накладок с территории Пруто-Днестровского региона и их возможной связи с одеяниями типа кафтанов (pp. 190-208)

DISCUŢII

Tamara Nesterova (Chişinău). Despre datarea cetăţii de piatră din or. Soroca. (pp. 209-219)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE

Валентин Дергачев (Кишинэу). Методика корректировки «минимального числа особей» (pp.220-272)

Владимир Колода (Kharkov), Роман Кройтор (Кишинэу). Животноводство населения салтовской культуры в лесостепной части Северского Донца (Украина). Часть 1. (pp.273-293)

Ludmila Bacumenco-Pîrnău (Chişinău), Luminiţa Bejenaru (Iaşi). Alimentaţia din Moldova în secolele XIV-XVIII: consideraţii bio-arheologice (pp. 294-302)

Angela Simalcsik, Vasilica Monica Groza (Iaşi). Necropola medievală de la Lozova. Campania arheologică din 2014. Raport antropologic (pp. 303-322)

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE

Arheologia preventivă în Republica Moldova, vol. I, nr. 1-2, 2014, Chisinău, 184 p. ISSN 2345-1394 (Ludmila Bacumenco-Pîrnău, Chişinău) (pp.323-326)

Svetlana Reabţeva. Piese de podoabă şi vestimentaţie din Moldova şi Ţara Românească în contextul relaţiilor cultural-istorice (secolele XIV-XVII). Brăila, Muzeul Brăilei, Editura

Istros, 2014, 376 p.: il. ISBN 978-606-654-103-9 (Ludmila Bacumenco-Pîrnău, Chişinău) (pp. 327-328)

Despre arheologie, păsări şi resurse alimentare: câteva note pe marginea unui volum de studii recent apărut (Ludmila Bacumenco-Pîrnău, Chişinău) (pp.329-331)

Svetlana Reabţeva. Piese de podoabă şi vestimentaţie din Moldova şi Ţara Românească în contextul relaţiilor cultural-istorice (secolele XIV-XVII). Editura Istros, Brăila, 2014,

375 p., ISBN 978-606-654-103-9 (Tudor Stavilă, Chişinău). (pp.332-333)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

Lansarea volumului semnat de Valentin Dergaciov şi Olga Larina

Памятники культуры Криш Молдовы // Monumente ale culturii Criş din Moldova şi Workshop-ul Metode noi de analiză şi interpretare a determinărilor arheozoologice,

susţinut de dr.hab. Valentin Dergaciov (Larisa Ciobanu, Chişinău). (pp. 334-335)

Masa rotundă cu genericul Arheologia Moldovei: Trecut, Prezent şi Viitor şi tema 90 de ani de la naşterea arheologului Avram Nudelman, 85 de ani de la naşterea

arheologilor Isac Rafalovici şi Pavel Bîrnea, 80 de ani de la naşterea arheologului Vasile Grosu (Livia Sîrbu, Chişinău) (pp. 336-337)

Conferinţa ştiinţifică internaţională a IPC Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei şi studiului artelor (ediţia a VII-a), Chişinău, 26-28 mai 2015 (Larisa Ciobanu, Livia Sîrbu,

Chişinău) (pp. 338-339)

Masa rotundă cu tema Arheologia evului mediu timpuriu în spaţiul Europei de Est (Lilia Dergaciova, Svetlana Reabţeva, Chişinău) (pp. 340-341)

 IN MEMORIAM

A.A. Nudelman – personalitate polivalentă a ştiinţei din RSSM (Sergiu Matveev, Andrei Pelivan, Chişinău) (pp.342-345)

 Isaac A. Rafalovivi – 85 de ani de la naştere (Nicolai Telnov, Chişinău) (pp. 346-348)

Pavel P. Bîrnea – 85 de ani de la naştere (Nicolai Telnov, Chişinău) (pp. 349-350)

Исследователь славянских древностей Днестро-Днепровского междуречья (памяти коллеги и учителя) (Виталий Гуцал, Каменец-Подольск) (pp. 353-358)

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION (pp.359-360)

INFORMAŢII ŞI CONDIŢIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE………………………….362

ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ ИЗДАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА (p. 364)

INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL MAGAZINE (p. 366)