Igor’ Bruiako, Dmitrii Kiosak, Iurii Chernienko. Despre unele tipuri de podoabe din epoca bronzului mijlociu şi târziu din sudul Europei de Est

Sunt publicate o serie de ace de bronz atribuite epocii bronzului târziu (perioada Sabatinovka-Belozerka) şi o formă de turnat. Patru dintre ace sunt de tipul „Hülsenkopfnadeln”, altele două fac parte din tipul cu capul inelar. Tiparul conţine negative de pandantive romboidale şi în formă de seceră, de sule (străpungători) şi, de asemenea, negativul unei piese circulare plate cu tortiţă ce reprezintă, probabil, un pandantiv-medalion. Descoperirea formei de turnat se leagă de perioada existenţei în spaţiul nord-vest pontic a culturii Mnogovalikovaia (în sensul actual, cultura Babino din interfluviul Nipru-Prut). Producerea de către purtătorii acestei culturi a pandantivelor romboidale poate constitui o influenţă a aspectelor Abaşevo dintre Don şi Volga sau Pokrovka a culturii Srubnaia, iar a celor în formă de seceră se leagă de cultura Otomani.

Cuvinte cheie: ace de bronz, tipar, epoca bronzului mujlociu şi târziu.

Revista Arheologică, serie nouă, vol. XI, nr. 1-2, 2015, p. 27-46