Vladimir Koloda, Roman Croitor. Creşterea animalelor de către purtătorii culturii Saltov din silvostepa basinului râului Severskii Donets (Ucraina). Partea I

Lucrarea prezintă descrierea şi analiza materialului arheozoologic din monumente medievale saltoviene din regiunea Kharkov (Ucraina), într-un context geografic, climatic, cultural, istoric şi arheologic larg. Analiza statistică, biometrică şi demografică a materialului arheozoologic a arătat că creşterea animalelor şi gospodăria purtătorilor culturii Saltov din zonă de silvostepă, în general, au un caracter sedentar, fapt dovedit prin dominaţia bovinelor şi o prezenţă semnificativă a porcului domestic, în timp ce vitele cornute mici au un rol secundar în componenţa turmei animalelor domestice. Rolul important al calului domestic (locul doi după vitele cornute mari) în complexele arheozoologice din monumentele culturii Saltov reprezintă o trăsătură specifică a acestei culturi, spre deosebire de alte culturi arheologice atribuite populaţiilor de agricultori din Europa de Est.

Cuvinte cheie: evul mediu, Caganatul hazar, cultura saltovo-maiaţkaia, creşterea animalelor, silvostepă.

Revista Arheologică, serie nouă, vol. XI, nr. 1-2, 2015, p. 273-293