Volume XVI, nr. 1 / Volumul XVI, nr. 1 / Tom XVI, nr. 1, 2020

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS
STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

Eugen Mistreanu (Chișinău), Marcin M. Przybyła (Kraków). Despre planimetria așezării gumelnițene Taraclia I în cercetări vechi și noi (pp 5-20)

Майя Кашуба (Санкт-Петербург), Игорь Сапожников (Киев). История находки Бородинского (Бессарабского) клада (pp 21-47)

Aurel Mototolea (Constanţa), Simina Margareta Stanc (Iaşi), Andreea Andrei (Constanţa).
The roadside inns (khāns) in Ottoman Dobrudja (pp 48-62)

MATERIALE ŞI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

Валерий Манько (Киев), Гурам Чхатарашвили (Батуми). Раннеголоценовая стоянка Джварцхма в Западной Грузии (pp 63-77)

Oleg Leviţki†, Livia Sîrbu, Ghenadie Sîrbu (Chişinău). Rezultatele investigaţiilor arheologice efectuate în cadrul sitului Trinca-Izvorul lui Luca în anul 2001 (pp 78-98)

Виталий Синика (Тирасполь), Сергей Лысенко (Киев), Сергей Разумов (Тирасполь), Николай Тельнов (Кишинэу). Курган 2 группы «Рыбхоз» в Нижнем Поднестровье и скифские кремации Северо-Западного Причерноморья (pp 99-107)

Александр Симоненко (Киев). Ритуальный депозит II-I вв. до н.э. из Брэвичень (pp 108-120)

DISCUŢII – ДИСКУССИИ – DISCUSSIONS

Vasile Haheu (Chişinău). Sistemul defensiv al fortificaţiilor traco-getice (particularităţi constructive şi principii de apărare) (pp 121-129)

Елена Журухина (Киев). Производство стеклянных изделий (по материалам ремесленных мастерских Киевского Подола ХII – первой половины XIII века) (pp 130-135)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

Roman Croitor (Aix-en-Provence), Vitalie Burlacu (Chișinău). The Middle Paleolithic site of Buzdujeni 1 (Northern Moldova): evidence on periodic occupation by cave hyena (pp 136-144)

Ludmila Bacumenco-Pîrnău (Chişinău), Vasile Diaconu (Târgu-Neamţ), Nicoleta Vornicu (Iaşi). Despre vasul de cupru medieval descoperit la Cetatea Neamțului (județul Neamț, România). Noi considerații
(pp 145-156)

Mariana Gugeanu (Iaşi). Textilă liturgică arheologică – Mânecuță. Conservare și restaurare (pp 157-162)

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PARER AND BOOK REVIEW

Kirsten Hellström, Fibeln und Fibeltracht der Sarmatischen Zeit im Nordschwarzmeergebiet (2. Jh. v. Chr. – 3. Jh. n. Chr.). Arhäologie in Eurasien 39, Bonn, 2018, 284 pagini şi 94 planşe, ISBN 978-3-7749-3948-6
(Vasile Iarmulschi, Berlin (pp 163-164)

IN HONOREM

Dumitru Boghian la 65 de ani (Sergiu-Constantin Enea, Târgu-Frumos) (pp 165-167)

IN MEMORIAM

La adio Oleg Leviţki: Omul şi Savantul (1956-2020) (Vasile Haheu, Chişinău) (pp 168-171)