Volume XVII, nr. 2 / Volumul XVII, nr. 2 / Tom XVI, nr. 2, 2021

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS
STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

Regina A. Uhl (Berlin)
Innovationen und Schlüsseltechnologien im 4. Jt. v. Chr. (pp 5-17)

Илья Палагута, Елена Старкова (Санкт-Петербург)
О структуре археологического и функционального керамического комплексов Кукутень-Триполья (pp 18-36)

Mariana Sîrbu, Denis Topal, Eugen Sava, Lazar Dermenji (Chișinău)
Bronze objects discovered in the settlements of the Noua-Sabatinovka cultures from the collection of the National Museum of History of Moldova (pp 37-61)

Vasile Iarmulschi (Chișinău/Berlin)
Cu privire la cronologia și periodizarea necropolei de tip Zarubincy de la Voronino (pp 62-67)

Dan Matei (Turda)
Reutilizarea postromană a elementelor de cultură din teritoriul provinciei Dacia. I. O introducere în problematică (pp 68-77)

Ольга Манигда (Киев)
Средневековые городища на Южном Буге. Освоение пространства и предназначение укреплений (pp 78-86)

Сергей Тараненко (Киев)
Каменные стены Печерского монастыря XII века (pp 87-107)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

Roman Croitor (Chișinău/Aix-en-Provence)
A revision of Gervais’ archaeozoological collection from the Middle and LatePaleolithic site of Tournal Cave, France (pp 108-115)

Adela Kovács (Botoșani)
Considerații metodologice privind analiza dactiloscopică efectuată asupra unei statuete antropomorfe din faza Cucuteni A-B (pp 116-128)

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PARER AND BOOK REVIEW

Alexandru Szentmiklosi, Așezările culturii Cruceni-Belegiš în Banat. (Editor: Ioan Bejinariu), Editura Mega, Cluj-Napoca 2021, 410 p. text și 193 planșe. ISBN 978-606-020-364-3
(Ioan Bejinariu, Zalău) (pp 127-130)

George-Dan Hânceanu, Angela Simalcsik, Robert Daniel Simalcsik, Vasile Diaconu, Lucian Munteanu, Otilia Mircea, Viorica Vasilache, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Cimitirul medieval și complexele laice din perimetrul sud-vestic al incintei bisericești: rezultatele cercetării preventive din anul 2015, Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Piatra Neamț, Editura „Constantin Matasă”, 2021, 786 p. ISBN: 978-606-654-434-4; ISBN: 978-973-7777-60-7
(Lidmila Bacumenco-Pîrnău, Chișinău) (pp 131-132)

IN HONOREM

Profesorul Marin Cârciumaru la cea de-a 80-a aniversare: peste 50 de ani de activitate de cercetare arheologică
(Elena-Cristina Nițu, Ovidiu Cîrstina, Târgoviște) (pp 133-136)

IN MEMORIAM

In memoriam Alexandru Szentmiklosi (1971-2019)
(Andrei Georgescu, Timișoara) (pp 137-138)

In memoriam Vasile Chirica (3.07.1943 – 18.04.2021)
(Alexandru Berzovan, Iași) (pp 139-140)