Ludmila Bacumenco-Pîrnău, Luminiţa Bejenaru. Alimentaţia din Moldova secolelor XIV-XVIII: considerații bio-arheologice

Lucrarea de faţă reprezintă o introducere la o propunere de cercetare complexă a problemei reconstituirii alimentaţiei şi a accesului la resursele de hrană a comunităţilor umane din spaţiul de la est de Carpaţi în secolele XIV-XVIII. Abordarea bio-arheologică propusă are un caracter interdisciplinar, întrucât datele oferite de cercetările arheologice, arheozoologice, arheobotanice, paleoantropologice, colaţionate cu informaţiile selectate din surse documentare scrise, vor extinde perspectiva de cercetare a istoriei şi culturii alimentaţiei medievale şi premoderne din Moldova. În lucrare se scoate în evidenţă importanţa studierii acestui sector al istoriei vieţii cotidiene din perspectivă bio-arheologică, se subliniază direcţiile şi metodologia de cercetare, elementele de dificultate şi limitările în tratarea anumitor aspecte ale temei.

Cuvinte cheie: arheologie, arheozoologie, antropologie, alimentaţie, evul mediu, Moldova, interdisciplinaritate.

Revista Arheologică, serie nouă, vol. XI, nr. 1-2, 2015, p. 294-302