Sergiu Covalenco, Sergiu Bodean, Veaceslav Bikbaev. Piese de silex din așezarea tripoliană timpurie Rogojeni I (campania 2013)

În articol este prezentat inventarul de silex din aşezarea Precucuteni II de la Rogojeni I, provenit din cadrul săpăturilor efectuate în anul 2013. Lotul de piese recuperat se caracterizează prin utilizarea pe larg a tehnicii de presiune, drept rezultat al practicării căreia de pe nucleele conice erau obținute lamele. Prin intermediul tehnicii de lovire, de pe nucleele plate erau desprinse așchiile mari. Predominante în lotul de piese vizat sunt diversele inserții de lamă și gratoarele cu retușe pe o latură, realizate pe așchii.

Cuvinte cheie: aşezarea Rogojeni I, Precucuteni, Tripolie A, utilajul/inventarul litic.

Revista Arheologică, serie nouă, vol. XI, nr. 1-2, 2015, p. 143-153