Category «Fără categorie»

Volume XIV, nr. 1 / Volumul XIV, nr. 1 / Tom XIV, nr. 1, 2018

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES Сергей Коваленко, Теодор Обадэ (Кишинэу), Летисия Демэй (Париж). Некоторые итоги исследования «жилых структур» на верхнепалеолитической стоянке Климэуць II в Среднем Поднестровье (pp. 5-12) Валентин Дергачев (Кишинэу). Топоры типа Баниабик-Майкоп-Новосвободная. Историографический обзор (pp. 13-32) Vasile Haheu (Chişinău). Structurile de habitat ale tracilor septentrionali – potenţial şi realităţi …

Volume XIII, nr. 1-2 / Volumul XIII, nr. 1-2 / Tom XIII, nr. 1-2, 2017

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES Николай Анисюткин (Санкт-Петербург). Новые данные о первоначальном заселении Восточно-Европейской равнины в раннем палеолите (pp. 6-15) Сергей Коваленко (Кишинэу), Алиса Ларионова (Санкт-Петербург). Кремневые и обсидиановые икролиты из нижних культурных слоев стоянки позднего палеолита Косэуць (pp. 16-21) Иван Радомский (Киев). Генезис кремневой индустрии Триполья В/І в Среднем …

Volume XII, No. 1-2 / Volumul XII, nr. 1-2 / Том XII, №. 1-2 / 2016

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES Николай Анисюткин (Санкт-Петербург). Дубоссарский раннепалеолитический комплекс на территории Приднестровья (pp. 6-19) Дмитрий Черновол (Киев). Поселение трипольской культуры Бернашевка I  (pp. 20-36) Regina Anna Uhl (Berlin). Textile im IV Jt. v.Chr. und Nachweise für Gewebe aus Petreni in der Moldaurepublik  (pp. 37-43) Eugen Ușurelu (Chișinău). Vârfurile de lance …

Volume XI, No. 1-2 / Volumul XI, nr. 1-2 / Том XI, №. 1-2 / 2015

VOLUMUL INTEGRAL STUDII Regina Anna Uhl (Berlin). Die Cucuteni C-Keramik: Forschungsgeschichtliche Aspekte und Perspektiven (pp. 6-20) Victoria Surdu (Chişinău). Cultura Iamnaia în spaţiul carpato-nistrean: probleme şi perspective (pp.21-26) Игорь Бруяко, Дмитрий Киосак, Юрий Черниенко (Одесса). О некоторых типах украшений эпохи средней – поздней бронзы юга Восточной Европы (pp. 27-46) Oleg Leviţki, Ghenadie Sîrbu, Livia Sîrbu (Chişinău). Aşezarea hallstattiană timpurie Chişinău. …

Angela Simalcsik, Vasilica-Monica Groza. Necropola medievală de la Lozova. Campania arheologică 2014. Raport antropologic

Eşantionul osteologic uman la care ne referim a fost deshumat în 2014 din situl medieval Lozova–La hotar cu Vornicenii (raionul Străşeni, Republica Moldova). Au fost dezvelite sistematic 25 de complexe funerare, în care s-au descoperit 26 schelete umane (nouă masculine, opt feminine şi nouă cu sexul indeterminabil). Defuncţii erau înhumaţi potrivit ritualului tradiţional creştin – …

Ludmila Bacumenco-Pîrnău, Luminiţa Bejenaru. Alimentaţia din Moldova secolelor XIV-XVIII: considerații bio-arheologice

Lucrarea de faţă reprezintă o introducere la o propunere de cercetare complexă a problemei reconstituirii alimentaţiei şi a accesului la resursele de hrană a comunităţilor umane din spaţiul de la est de Carpaţi în secolele XIV-XVIII. Abordarea bio-arheologică propusă are un caracter interdisciplinar, întrucât datele oferite de cercetările arheologice, arheozoologice, arheobotanice, paleoantropologice, colaţionate cu informaţiile …

Vladimir Koloda, Roman Croitor. Creşterea animalelor de către purtătorii culturii Saltov din silvostepa basinului râului Severskii Donets (Ucraina). Partea I

Lucrarea prezintă descrierea şi analiza materialului arheozoologic din monumente medievale saltoviene din regiunea Kharkov (Ucraina), într-un context geografic, climatic, cultural, istoric şi arheologic larg. Analiza statistică, biometrică şi demografică a materialului arheozoologic a arătat că creşterea animalelor şi gospodăria purtătorilor culturii Saltov din zonă de silvostepă, în general, au un caracter sedentar, fapt dovedit prin …

Valentin Dergaciov. Metodica de corectare a „numărului minimal de indivizi”

Lucrarea este dedicată analizei coraportului dintre indicii “numărul de oase” determinate după specie și „numărul minimal de indivizi”. În baza modelării procesului de arheologizare a resturilor faunistice se evidențiază legitațiile dintre aceste indicii, iar în baza lor – metodica de corectare a „numărului de indivizi”. Metodica include calcularea coeficientului de deviație, cu evidențierea ulterioară a …

Tamara Nesterova. Despre datarea cetăţii de piatră din oraşul Soroca

Cetatea din oraşul Soroca nu are o datare sigură, sursele istorice şi arheologice indicând perioada domnitorilor, începând cu Ştefan cel Mare şi terminând cu Petru Rareş, opinie ce a pus amprenta şi pe aprecierea arhitecturii cetăţii. Cercetarea atentă a detaliilor arhitectonice ale cetăţii Soroca, conjugată cu studiul morfologic al formelor prin metoda structural-numerică, a permis …

Svetlana Reabţeva, Lilia Dergaciova. Cu privire la funcţionalitatea unor plăcuţe medievale atestate în spaţiul pruto-nistrean şi posibila lor asociere cu haine de tip caftan

În articolul de față sunt prezentate aplice medievale din metale neferoase atestate în spațiul pruto-nistrean. Pe baza unui număr considerabil de analogii, am ajuns la concluzia că piesele respective pot fi considerate cheutori perechi pentru încheierea hainelor. Cel mai probabil, ele erau prevăzute ca accesorii pentru vestimentaţia de tip caftan (kaftan). Cheutori similare de fixare …