Volume XIV, nr. 2 / Volumul XIV, nr. 2 / Tom XIV, nr. 2, 2018

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES Regina Anna Uhl (Berlin). Von Tonstiften und Tokens. Betrachtung einer enigmatischen Objektgruppe im Nordpontus (pp 5-12) Олег Билинский, Дмитрий Кабанов (Киев). Планировка поселений и домостроительство населения скифского времени в бассейне Сейма (pp 13-26) Ярослав Володарец-Урбанович (Киев). Свастика у славян (по материалам археологических культур второй половины …

Volume XIV, nr. 1 / Volumul XIV, nr. 1 / Tom XIV, nr. 1, 2018

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES Сергей Коваленко, Теодор Обадэ (Кишинэу), Летисия Демэй (Париж). Некоторые итоги исследования «жилых структур» на верхнепалеолитической стоянке Климэуць II в Среднем Поднестровье (pp. 5-12) Валентин Дергачев (Кишинэу). Топоры типа Баниабик-Майкоп-Новосвободная. Историографический обзор (pp. 13-32) Vasile Haheu (Chişinău). Structurile de habitat ale tracilor septentrionali – potenţial şi realităţi …

Volume XIII, nr. 1-2 / Volumul XIII, nr. 1-2 / Tom XIII, nr. 1-2, 2017

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES Николай Анисюткин (Санкт-Петербург). Новые данные о первоначальном заселении Восточно-Европейской равнины в раннем палеолите (pp. 6-15) Сергей Коваленко (Кишинэу), Алиса Ларионова (Санкт-Петербург). Кремневые и обсидиановые икролиты из нижних культурных слоев стоянки позднего палеолита Косэуць (pp. 16-21) Иван Радомский (Киев). Генезис кремневой индустрии Триполья В/І в Среднем …

Volume XII, No. 1-2 / Volumul XII, nr. 1-2 / Том XII, №. 1-2 / 2016

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES Николай Анисюткин (Санкт-Петербург). Дубоссарский раннепалеолитический комплекс на территории Приднестровья (pp. 6-19) Дмитрий Черновол (Киев). Поселение трипольской культуры Бернашевка I  (pp. 20-36) Regina Anna Uhl (Berlin). Textile im IV Jt. v.Chr. und Nachweise für Gewebe aus Petreni in der Moldaurepublik  (pp. 37-43) Eugen Ușurelu (Chișinău). Vârfurile de lance …

Volume XI, No. 1-2 / Volumul XI, nr. 1-2 / Том XI, №. 1-2 / 2015

VOLUMUL INTEGRAL STUDII Regina Anna Uhl (Berlin). Die Cucuteni C-Keramik: Forschungsgeschichtliche Aspekte und Perspektiven (pp. 6-20) Victoria Surdu (Chişinău). Cultura Iamnaia în spaţiul carpato-nistrean: probleme şi perspective (pp.21-26) Игорь Бруяко, Дмитрий Киосак, Юрий Черниенко (Одесса). О некоторых типах украшений эпохи средней – поздней бронзы юга Восточной Европы (pp. 27-46) Oleg Leviţki, Ghenadie Sîrbu, Livia Sîrbu (Chişinău). Aşezarea hallstattiană timpurie Chişinău. …

Angela Simalcsik, Vasilica-Monica Groza. Necropola medievală de la Lozova. Campania arheologică 2014. Raport antropologic

Eşantionul osteologic uman la care ne referim a fost deshumat în 2014 din situl medieval Lozova–La hotar cu Vornicenii (raionul Străşeni, Republica Moldova). Au fost dezvelite sistematic 25 de complexe funerare, în care s-au descoperit 26 schelete umane (nouă masculine, opt feminine şi nouă cu sexul indeterminabil). Defuncţii erau înhumaţi potrivit ritualului tradiţional creştin – …

Ludmila Bacumenco-Pîrnău, Luminiţa Bejenaru. Alimentaţia din Moldova secolelor XIV-XVIII: considerații bio-arheologice

Lucrarea de faţă reprezintă o introducere la o propunere de cercetare complexă a problemei reconstituirii alimentaţiei şi a accesului la resursele de hrană a comunităţilor umane din spaţiul de la est de Carpaţi în secolele XIV-XVIII. Abordarea bio-arheologică propusă are un caracter interdisciplinar, întrucât datele oferite de cercetările arheologice, arheozoologice, arheobotanice, paleoantropologice, colaţionate cu informaţiile …

Vladimir Koloda, Roman Croitor. Creşterea animalelor de către purtătorii culturii Saltov din silvostepa basinului râului Severskii Donets (Ucraina). Partea I

Lucrarea prezintă descrierea şi analiza materialului arheozoologic din monumente medievale saltoviene din regiunea Kharkov (Ucraina), într-un context geografic, climatic, cultural, istoric şi arheologic larg. Analiza statistică, biometrică şi demografică a materialului arheozoologic a arătat că creşterea animalelor şi gospodăria purtătorilor culturii Saltov din zonă de silvostepă, în general, au un caracter sedentar, fapt dovedit prin …

Valentin Dergaciov. Metodica de corectare a „numărului minimal de indivizi”

Lucrarea este dedicată analizei coraportului dintre indicii “numărul de oase” determinate după specie și „numărul minimal de indivizi”. În baza modelării procesului de arheologizare a resturilor faunistice se evidențiază legitațiile dintre aceste indicii, iar în baza lor – metodica de corectare a „numărului de indivizi”. Metodica include calcularea coeficientului de deviație, cu evidențierea ulterioară a …

Tamara Nesterova. Despre datarea cetăţii de piatră din oraşul Soroca

Cetatea din oraşul Soroca nu are o datare sigură, sursele istorice şi arheologice indicând perioada domnitorilor, începând cu Ştefan cel Mare şi terminând cu Petru Rareş, opinie ce a pus amprenta şi pe aprecierea arhitecturii cetăţii. Cercetarea atentă a detaliilor arhitectonice ale cetăţii Soroca, conjugată cu studiul morfologic al formelor prin metoda structural-numerică, a permis …